Kategorie

Kombinerki to dalsza część ręki

Kombinerki to dalsza część ręki.

Kombinerki używamy do wykonywania najróżniejszych zadań: od ciężkich, które wymagają wysiłku, np. przeniesienie wiertła szybu naftowego, do najbardziej precyzyjnych i wrażliwych prac chirurgicznych. Mówiąc w kategoriach wysiłku i precyzyjności, kombinerki są powtórzeniem i zwiększeniem funkcjonalnych możliwości ręki człowieka, zwłaszcza palców

Wyprostowanie końcówki elementu za pomocą kombinerek Rx 7890

Właśnie dlatego współczesne kombinerki są oferowane praktycznie nieograniczonych kształtów, stylu, konfiguracji, materiałów i wymiarów.

Specjaliści LINDSTROM od 30 lat prowadzą badania zmiennych, często radykalnie, wymagań stawianych do kombinerek stosowanych w elektronice i mechanice precyzyjnej. Obecnie firma oferuje asortyment kombinerek, choć nie tak szeroki jak do cięcia drutu, lecz spełniający wymagania 99% użytkowników na całym świecie.

Ocena kombinerek

Nie zawsze istnieje możliwość ocenić kombinerki. Obcążki można sprawdzić za pomocą specjalistycznych urządzeń, które pozwalają określić wytrzymałość, żywotność lub liczbę możliwych cięć.

Do kombinerek nie można zastosować takich metod oceny ze względu na duży zasięg ich wykorzystania oraz wydłużony termin eksploatacji.

Kombinerki z zagiętymi szczękami Rx 7892 zapewniają łatwy dostęp do wyjść elementów oraz zapewniają dobre pole widzenia podczas innych zastosowań

Różni się również wysiłek, niezbędny do stosowania kombinerek. W przypadku obcążków wysiłek oraz zużycie ostrzy bezpośrednio wpływa na połączenie obcążków, przede wszystkim wzdłuż wspólnej płaszczyzny, a zadaniem jest dokładność, z którą to połączenie będzie utrzymywać zamknięcie krawędzi tnących oraz wydajność krawędzi w okresie ich pracy. Do porównania: części połączenia kombinerek powinny wytrzymywać działanie różnych sił, takich jak utrzymywanie i wykrzywienie, wyciąganie lub wypychanie. W większości zastosowań wytrzymałość samych kombinerek ma wtórne znaczenie w porównaniu do zużycia szczęk. Dlatego, eksploatacyjne właściwości kombinerek oraz zakres wykonywanych prac bezpośrednio zależy od rodzaju i jakości zastosowanej konstrukcji połączenia.

Ocena zalet i wad różnych połączeń w przypadku kombinerek zdecydowanie różni się od analogicznej oceny obcążków. Najważniejszym elementem wyboru połączenia jest szczegółowa analiza zalet wybranego połączenia w odniesieniu do częstotliwości oraz obszaru wykorzystania narzędzia. Na przykład kombinerki Rx 7890 z gładką boczną fazą i wytrzymałymi szczękami mają zastosowanie w wykonaniu dowolnych prac z wyginania i kształtowania Produkowane w dwóch wersjach - z gładkimi szczękami, które zapewniają bezpieczeństwo i delikatną pracę z elementami powlekanymi lub przewodami, jak również z elementami ze szkła lub innymi z delikatnych materiałów, zmniejszają możliwość zadrapania lub uszkodzenia, drugie wykonanie z zastosowaniem uzębienia zapewnia lepsze utrzymanie elementów.

Kombinerki Rx 7890 z gładką boczną fazą i wytrzymałymi szczękami mają zastosowanie w wykonaniu dowolnych prac z wyginania i kształtowania

Kombinerki Rx 7890 z gładkimi szczękami

Kombinerki Rx 7891 szczęki z uzębieniem