Kategorie

Obcążki Lindstrom. Sposoby produkcji

TRAFARETY DO OBCĄŻKÓW
 
Wśród innych sposobów produkcji trafaretów do narzędzi specjaliści Lindstrom wybrali kucie, jako najbardziej niezawodny sposób wytwarzania najbardziej wytrzymałych i trwałych narzędzi w świecie.
 
Kucie
Jedną z innowacji w technologii Lindstrom jest możliwość wykonania dokładnego i precyzyjnego kucia.  W innym wypadku nie ma możliwości zautomatyzować proces produkcji, co ma znaczący wpływ na jego wydajność i jakość produkowanych wyrobów. W związku z tym, kucie jest pierwszym etapem w całym cyklu produkcyjnym i kluczowym elementem w procesie produkcji narzędzia.  W celu zapewnienia możliwości wymiany poszczególnych trafaretów kucie powinno być wykonane z wysoką precyzją i zapewniać kompatybilność z innymi trafaretami.
Sztancowane narzędzie ma prostą krystaliczną sieć. Taka konstrukcja nadaje się do wykorzystania przy niektórych rodzajach pracy, lecz trwałość i wytrzymałość jest kompromisem z ceną i niezawodnością
Obcążki wykonane przez wytłaczanie mają pochyłą strukturę sieci krystalicznej. Dlatego też, są one bardziej podatne na pękanie, w większym stopniu - wzdłuż krawędzi tnących i połączeń
Kute obcążki zazwyczaj są bardzo wytrzymałe. Struktura ich sieci krystalicznej powtarza kontur obcążków

Pomimo automatyzacji, proces produkcyjny może mieć duże ograniczenia, jeśli jest wykorzystywany nieefektywnie. Wydajność procesu produkcyjnego Lindstrom zależy od zastosowania kutych trafaretów dokładnych wymiarów. Jeżeli trafarety nie posiadają jednakowych kształtów, to praktycznie niemożliwe osiągnąć powtarzalność wymaganą do tworzenia wysokiej jakości narzędzia. Inni producenci próbowali zautomatyzować produkcję bez wykorzystania kutych trafaretów, a jakość wytworzonego w ten sposób urządzenia była niestabilna. W wyniku tego otrzymano narzędzie z wysokim poziomem uszkodzeń lub niską żywotnością krawędzi tnących, lecz za każdym razem bardzo drogie.

Obcążki Rx8247 (na dole) i odnowiona wersja Rx8248 (na górze) poszerzyły zakres wykorzystania obcążków z kątową głowicą
 
 
MONTAŻ OBCĄŻKÓW
 
Z trzech najczęściej wykorzystywanych sposobów połączeń obcążków - łączenie na zakład za pomocą nitu, połączenie za pomocą złączek i połączenie na zakład za pomocą wkrętu - każde ma indywidualne  właściwości, które należy uwzględniać przy wyborze obcążków.
 
Połączenie na zakład za pomocą nitu
 
Połączenie na zakład za pomocą nitu jest oszczędną i efektywną decyzją do rzadko wykorzystywanych narzędzi lub do narzędzi dla prac ciężkich, kiedy nie ma większych wymagań do precyzji cięcia. Wadą tego połączenia jest trudność precyzyjnego nitowania w celu zapewnienia dokładności połączenia krawędzi tnących. Przy intensywnym użyciu wskutek zużycia detali w takim połączeniu pojawia się luz, co narusza połączenie krawędzi tnących i narzędzie nie może być wykorzystywane do cięcia cienkich wyjść lub drutów.
 
Połączenie za pomocą złączek
Połączenie za pomocą złączek jest najstarszym rodzajem połączeń i pierwotnie było zaprojektowane dla przemysłu jubilerskiego, który wymaga precyzyjnego i złożonego połączenia części metalowych. Połączenie to jest wykonane przez przeciąganie jednej części narzędzia poprzez otwór w drugiej.  Po ochłodzeniu, szczelina zamyka się przez zaciśnięcie dwóch części, które są następnie łączone za pomocą nitu. Większość producentów rozszerzają szczelinę w głowicy do ułatwienia montażu obcążków.  To prowadzi do odchyleń dokładność podczas połączenia krawędzi.
 
Połączenie na zakład za pomocą wkrętu 
Połączenie na zakład za pomocą wkrętu (rys. 7) to połączenie wkrętu z małym krokiem i miniaturowej nakrętki. Bardzo ważnym elementem tego połączenia jest pełna zgodność wszystkich geometrycznych wymiarów dwóch części.  Jednak jest ważniejszy aspekt, niż osiągnięcie wytrzymałości i dokładności takiego łączenia. Na przykład, kombinacja wkrętu i nakrętki, rozmieszczona w całości w jednej płaszczyźnie z krawędzią narzędzia, może mieć niewystarczającą ilość gwintów do utrzymania stabilnego połączenia krawędzi tnących. Z drugiej strony, kombinacja wkrętu i nakrętki, które mają zewnętrzne łebki z obu stron połączenia, może ograniczać wykorzystanie obcążków w ciężko dostępnych miejscach. Specjaliści Lindstrom wyeliminowali te problemy przez udaną integrację obu rodzajów tego połączenia - stosowanie jednego płaskiego zewnętrznego łebka i jednego wpuszczanego, usunęły ograniczenia jego stosowania i, jak wynik, zapewniło niezbędną ilość obrotów do stałej regulacji połączenia krawędzi tnących, co z kolei zapewnia węższy profil narzędzia i zwiększa możliwość jego wykorzystania w ciężko dostępnych miejscach.
 
PROCES TECHNOLOGICZNY
Każdy specjalista zaangażowany w proces produkcji, wie, że dla otrzymania najlepszego technologicznego procesu, który jest warunkiem otrzymania produkcji wysokiej jakości, trzeba wykorzystać wszystkie istniejące know how i wiedzę, skrócone technologiczne procesy są niedopuszczalne. Współczesny technologiczny proces Lindstrom, który zapewnia najdoskonalsze i najbardziej dokładne narzędzia dla elektroniki i dokładnej mechaniki, był starannie opracowany w ciągu 30 lat na tle 150-letniej historii tworzenia dokładnego narzędzia i opanowania sekretów technologii. Lindstrom znajduje się w stałym poszukiwaniu najlepszych dróg osiągnięcia stabilnie wysokich wyników w produkcji jakościowych narzędzi. Te wyniki polegają na zabezpieczeniu odpowiednie symetrii komponentów obcążków, precyzji szlifowania i równomierności hartowania. Pewność i stabilność rozmiarów są cechą wyróżniającą narzędzia Lindstrom.