Kategorie

Zasady działania ultradźwiękowych wanien.

ULTRADŹWIĘK to sprężyste drgania o częstotliwości 15 - 20 kHz i wyżej, znajdujące się poza zasięgiem ucha człowieka.

Przechodzenie tych wahań w płynnym środowisku stwarza strefy z pozytywnym i negatywnym ciśnieniem. Te strefy kompresji i rozrzedzenia tworzą bąbelki, które, eksplodując, generują falę uderzeniową, która rozkładają cząsteczki brudu lub oddzielają ich (zabrudzenia) od powierzchni twardych obiektów znajdujących się w środowisku. Zjawisko to nazywa się kawitacją, która zależy od takich czynników, jak długość fali, która zmniejsza się wraz ze wzrostem częstotliwości, temperatura, stan statyczny i lepkość roztworu myjącego.

Fale ultradźwiękowe rozchodzące się w płynie w wannie ultradźwiękowej, tworzą obszary wysokiego i niskiego ciśnienia.
W fazie niskiego ciśnienia tworzą miliony maleńkich pęcherzyków wypełnionych parą - kawern.  Proces ten nazywany jest kawitacją.
W następnej fazie wysokiego ciśnienia pęcherzyki eksplodując uwalnia dużą ilość energii. Takie eksplozje wywołują dzianie podobne do mnóstwa szczotek: one pracują we wszystkich kierunkach, usuwając zanieczyszczenia z powierzchni, w tym z wgłębień i otworów, nawet jeżeli obiekt mycia ma złożony kształt.

Systemy ultradźwiękowego (US) mycia są przeznaczone do usuwania z powierzchni płytek drukowanych, powstałych w wyniku lutowania kulek lutu, pozostałości topnika, olejów, żywic oraz innych środków chemicznych, wykorzystanych w procesie produkcji i naprawy elektroniki. Również US wanny są stosowane do mycia matryc SMT z pozostałości pasty lutowniczej.

Dodatkowo, US wanny są wykorzystuje się do czyszczenia wyrobów jubilerskich, narzędzi, wyrobów ze szkła, tworzywa, ceramiki, metalu.

Istnieją 2 sposoby mycia przedmiotów w US wannach - bezpośredni i pośredni.

Przy bezpośrednim sposobie obiekt mycia jest zanurzony bezpośrednio w roztworze do mycia, którym jest wypełniona wanna ultradźwiękowa.

W metodzie pośredniej obiekt mycia zanurza się w pojemniku z roztworem do mycia, a następnie pojemnik jest zanurzany w US wannie, wypełnionej wodą.  Metoda ta jest stosowana przy użyciu kwasów lub innych korozyjnych środków, w postaci roztworu do czyszczenia.