Kategorie

Cyna z topnikiem

Cyna z topnikiem

Spoiwo lutownicze z topnikiem (cyna z topnikiem) jest stosowana do makietowania, w produkcji małych serii oraz do remontu elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń.

Cyna z topnikiem zawiera topniki o różnej aktywności. Do produkcji nowych wyrobów, jeżeli nie wynika potrzeba usuwania zanieczyszczeń lub należy oczyszczać mało znaczące zanieczyszczenia z powierzchni lutowanych elementów są stosowane topniki z niską aktywnością, wg klasyfikacji standardu IPC J-STD-004B to ROL0 (lub REL0). Do wykonania remontów elektroniki lub elektromechaniki są stosowane cyny z tonikami ze zwiększoną aktywnością w celu usunięcia grubych powłok utlenionych lub zanieczyszczeń olejowych z lutowanych powierzchni, takie topniki są klasyfikowane jako ROL1 (REL1). W trakcie montażu lub remontu słabo wrażliwych na lutowanie elementów, na przykład, rurki miedziane, płyty, szyny uziemienia itp., są stosowane cyny z topnikiem ROM1 (REM1). Do lutowania odpornych na lutowanie materiałów, takich jak brąz  lub nikiel, również są stosowane topniki ze zwiększoną aktywnością ROL1 (REL1) lub ROM1 (REM1). Do lutowania powierzchni aluminiowych został opracowany specjalistyczny topnik na bazie nieorganicznej, jest klasyfikowany jako INH1 wg IPC J-STD-004B.

Parametry cyny z topnikiem 

Więcej opcji wyszukiwania